Gå til innhold Gå til søk

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. 

Kommunens retningslinjer bygger på forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. 

Forskriften omfatter bl.a. disse tiltakene:

Kulturlandskaptiltak

  • Ivaretagelse av biologisk mangfold og gammel kulturmark,  og for tilrettelegging av biologisk mangfold
  • Tilrettelegging for større tilgjengelighet og opplevelse i landskapet, og som holder verdifulle områder åpne
  • Ivareta kulturminner og kulturmiljøer, inkludert verneverdige bygninger

Forurensningstiltak

  • Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne kanaler til erstatning for eksisterende lukka avløp
  • Fangdammer,  andre økologiske rensetiltak og miljøplantinger
  • Tiltak som reduserer risiko for tap av plantevernmidler
  • Omlegging fra drift med åpen åker til mer miljøvennlig og ekstensiv planteproduksjon på spesielt erosjonsutsatte arealer.
  • Bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygninger eller driftsopplegg

Søknadsfrist: 20. april

Publisert
15.04.2015
Sist endret
03.02.2016

Les mer

Kontaktperson

Lisa Grenlund Helgesson
tlf: 409 17 817 
e-post

Mathea Storihle 
tlf: 408 04 234
e-postsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk