Gå til innhold Gå til søk

Kunngjøringer

Blir du varslet?

Du kan  be om å bli varslet om vannlekkasje, stenging av vann og graving når det skjer noe i ditt nærområde. Vi benytter tjenester fra UMS. Fra UMS' nettsted https://secure.ums.no/varsling365/  kan du sjekke hvilke opplysninger som er registrert på deg eller på din bedrift, og legge deg til eller endre oppføringer.

Planer på høring:


344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - vedtatt plan
Kommunestyre vedtok 06.04.17, sak 40/17, 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak

Les mer » [21.04.2017]
377 detaljregulering for Vikersetra – offentlig ettersyn av reguleringsplan
Detaljregulering for Vikersetra sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Hovedutvalg for miljø – og arealforvaltning 03.04.2017, sak 23/17. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Les mer » 07.04.2017
Kommunal planstrategi [01.07.2016]
Publisert
24.03.2010
Sist endret
12.05.2015

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Ansattes telefon og epost

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk