Gå til innhold Gå til søk

Driftstilskudd til større kulturtiltak og allmennnyttige formål

 

Større kulturarrangementer av regional/nasjonal interesse, allmennyttige tiltak som når ut til brede deler av befolkningen, samt lokale og regionale kulturinstitusjoner kan søke driftstilskudd fra Ringerike kommune.

Definisjonen av kultur i denne sammenhengen gjelder både kunst, idrett, friluftsliv , aktivitetstilbud og folkehelse.  

Søknadsfrist er 31.12.16. Søknadene blir politisk behandlet.

Søknadene må inneholde regnskap og rapport for siste driftsår. Samt budsjett og plan for kommende år.

Tiltaket må være lokalt forankret og gjennomføres i Ringerike kommune. Tiltak som tidligere har fått driftsstøtte av Ringerike kommune, må legge ved rapport som synliggjør at tiltaket er driftet i tråd med søknad.

 Søknad og vedlegg sendes postmottak@ringerike.kommune.no og merkes "Kulturenheten"

 

 

Publisert
29.11.2016
Sist endret
29.11.2016

Kontakt oss

Kulturleder
Marja Lyngra Høgås
Mob: 41 33 70 72

Kulturkonsulent
Victoria Irene Koch 
Mob: 47 25 32 15

Besøksadresse
Rådhuset, Oslov. 1
3511 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk