Gå til innhold Gå til søk

Pilegrimsleden gjennom Ringerike

En del av pilegrimsleden går gjennom Ringerike.

Kart - pilgrimsleden gjennom Ringerike kommune

Olavsminner og minner fra tidlig kristendom

 1. Norderhov kirke, bygd sist på 11 00-tallet.
 2. Tandberg kirke ble revet i 1295 etter at lendmann Alf av Torneberg kom i unåde hos kongen og ble henrettet. Kirkegodset ble lagt til kongens Maria-kirke i Oslo i 1304.
 3. Haug kirke,  bygd sist på 1100-tallet.

Andre kulturminner

 1. Stavhella, gravfelt med minst 25 rundhauger fra yngre jernalder  (år 600-1000).
 2. Sætrang - Borger - Klekken er et område med mange gravhauger og rester etter middelalderveier, også som hulveg. Mange av haugene er forsvunnet i dag.
 3. Vang/Haugvang har vært et religiøst samlingssted før Haug kirke ble bygd. Både navnet og alle gravhaugene vitner om stedets betydning i førkristen tid.
 4. Gjermundbo har mange gravhauger spredt rundt i området. En svært rikt utstyrt mannsgrav fra vikingetida inneholdt foruten våpen og rideutstyr, hjelm og ringbrynje. Det sies at en av Harald Hårfagres sønner ble gravlagt her.
 5. Veien kulturminnepark, et av Østlandets største gravfelt med graver fra yngre og eldre jernalder og bronsealder.  Funnene tyder på at Veien var et handelssentrum i jernalderen.

Naturområder

 1. Juveren naturreservat og Lamyra naturreservat er avsnørte elvebuer, også kalt kroksjøer. Juveren og Lamyra er del av et større våtmarkssystem knyttet til Storelvas slyngende elveløp, og med alle stadier av gjengroing.
 2. Aurenhaugen, et verneverdig naturområde, er tilførselsrøret til en vulkan som var aktiv i permtiden for ca. 250 mill år siden.
 3. Eggemoen og Hensmoen nord for Hønefoss består av enorme grusforekomster dannet som deltaavsetninger under siste istid. Havet sto opp til deltaet i sør, isfronten Iå på nordsida.
Publisert
08.08.2012
Sist endret
10.02.2016

Selvbetjening

Kontakt oss

Kulturleder
Marja Lyngra Høgås
Mob: 41 33 70 72

Kulturkonsulent
Victoria Irene Koch 
Mob: 47 25 32 15

Besøksadresse
Rådhuset, Oslov. 1
3511 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk