Gå til innhold Gå til søk

Den kulturelle skolesekken

Logo til den kulturelle skolesekkenDen kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som skal sikre profesjonelle kunst- og kulturtilbud til alle elever i grunnskolen. Skolesekken inneholder både lokale og fylkeskommunale tilbud for alle trinn.

Det lokale programmet er utabeidet av en arbeidsgruppe bestående av: 

  • Angela Barco-Baron, metallkunster og lektor ved Hov ungdomsskole
  • Astrid Bonilla, barne- og ungdomsbibliotekar
  • Anita Haraldseth, lærer ved Eikli skole
  • Kari Helleseter, rektor ved Hønefoss skole
  • Marja Lyngra Høgås, kulturleder og rektor ved kulturskolen
  • May Waagbø, kulturtjenesten

Målene med Den kulturelle skolesekken er

  • å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud
  • å legge til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag
  • å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Prinsippene for arbeidet er nedfelt i St. meld. nr. 38 (2002-2003) Den kulturelle skulesekken og i Stortingets behandling av meldingen.

Publisert
11.11.2007
Sist endret
26.08.2014

Les mer

Kontakt oss

send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk