Gå til innhold Gå til søk

Riddergaarden

Riddergaarden er en komplett løkkegård med våningshus, fjøs, stall, låve, stabbur og utedo. De første bygningene ble bygget rundt midten av 1700-tallet.

Les mer om Riddergaarden 

Fakta om eiendommen 

  • Riddergaarden ble bygget av familien Ridder og var deres i eie i mer enn 200 år.
  • Tomten var arvefestet med leierett for ”evig tid”.
  • Riddergaardens våningshus ble fredet 6.juli 1923
  • 13.januar 1962 ble hele eiendommen gitt som gave til Hønefoss kommune av de sistlevende i familien Ridder.
  • 1.juli 1966 ble vedlikeholds- og driftsanvar for Riddergaarden gitt til Ringerikes museum
  • 13. februar 1996 sa Ringerikes Museum opp avtalen med kommunen.
  • Siden 1.juni 1996 har kommunen hatt drifts- og vedlikeholdsansvaret av Riddergaarden.  I de årene kommunen har hatt ansvaret for Riddergarden er det satset betydelig på vedlikeholdsarbeider. Det er satset  spesielt på brannsikring og fornyelse og utvidelse av det elektriske anlegget. Inntil kr. 100 000.- pr. år kan benyttes til drift, vedlikehold og kontroll.
  • Bygningsmessig vedlikehold skjer i samsvar med plan approbert av vernemyndighetene i Buskerud fylkeskommune. Vernemyndighetene gir bl.a. faglig veiledning. 

 

Fra Elling M. Solheims dikt om Riddergaarden  

Det går et sus av forgangen tid

i gamle trær

Sukk mot stjerner og ordløs lengsel fornemmes her.

Mitt hjerte - lytt!

Spinkle toner og fjerne stemmer som glemselen gjemmer. 

 


Publisert
06.12.2013
Sist endret
03.07.2015

Kontakt oss

Kulturleder
Marja Lyngra Høgås
Mob: 41 33 70 72

Kulturkonsulent
Victoria Irene Koch 
Mob: 47 25 32 15

Besøksadresse
Rådhuset, Oslov. 1
3511 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, Sentrum
3502 HØNEFOSSsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk