Gå til innhold Gå til søk

Helsestasjoner 0-6 år

 

Vårt mål er at barn og unge i Ringerike kommune skal få en god start i livet,
at de blir sett, hørt og tatt vare på.

Folkehelsearbeidet er veien til god helse for alle. Vi tenker folkehelse i alt vi gjør og har en helhetlig tilnærming i møte med barn, ungdom, familier og voksne i arbeidet vårt.

Det helsefremmende og forebyggende arbeidet omfatter helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser og vaksinasjon, oppfølging av foreldre med behov for utvidet støtte.

Gjennom helsesamtaler får vi kartlagt hvilke behov og ressurser som barn/ungdom og foreldre har, samt mulighet til å bistå med hjelp til å foreta valg. Hovedansvaret ligger først og fremst hos foreldrene. Vår rolle er å støtte oppunder dette ansvaret i samarbeid med den enkelte og familien.

I Ringerike har vi 4 helsestasjoner: Hønefoss, Haug, Hallingby og Tyristrand.

Publisert
10.10.2011
Sist endret
16.09.2014

Les mer

Kontakt oss

Hønefoss helsestasjon

Storgata 13
3510 Hønefoss

Tlf 32 11 75 75

Tlf.tid: 09.00 til 15.00 hver dag.

Følg oss på Facebooksend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk