Gå til innhold Gå til søk

Fysioterapi til barn og unge

Fysioterapi for barn og unge har som mål å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne. Foreldre og instanser som bekymrer seg for barns utvikling, kan ta kontakt enten direkte til terapeutene, helsestasjonene eller kommunens servicetorg.

I Ringerike kommune er det én barnefysioterapeut for barn under skolealder og to skolefysioterapeuter.  Stillingene er knyttet nært opp til helsestasjonene. Stillingene er kommunale, og tjenesten er derfor et kostnadsfritt tilbud. 

Fysioterapeutene samarbeider nært med andre faggrupper, som helsesøstre, pedagoger, ped-psyk tjenerste, sykehus, leger.

Barnefysioterapeut Anne Bråten, tlf 922 94 089
e-post: anne.braten@ringerike.kommune.no

Skolefysioterapeuter
Eir Kolltveit Kvernstuen, tlf 916 28 760
e-post: eir.kolltveit.kvernstuen@ringerike.kommune.no

Hasse Tim Frantzen, tlf 409 09 682
e-post:  hasse.tim.frantzen@ringerike.kommune.no

Publisert
19.02.2009
Sist endret
27.04.2016

Les mer

Kontakt oss

Barnefysioterapeut
Anne Bråten
Tlf 92294089

Skolefysioterapeut
Eir Kolltveit Kvernstuen
Tlf 91628760

Skolefysioterapeut
Hasse Tim Frantzen 
Tlf 409 09 682 send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk