Gå til innhold Gå til søk

Demens

Er du eller noen av dine nærmeste rammet av sviktende hukommelse eller demens? Trenger du informasjon, råd, veiledning eller bare noen å snakke med?

Aktuelle tema kan være: 

  • Mistanke om demens
  • Hva er demens?
  • Hvordan utvikler sykdommen seg?
  • Hvilke hjelpetilbud finnes i Ringerike kommune og ellers og hvordan søke på disse?
  • Finnes det hjelpemidler?
  • Praktiske tips
  • Økonomi
  • Støtte og informasjon til pårørende 

Da kan du ta kontakt med demenskoordinator Dora Hafnor, tlf. 41 45 66 34, e-post: demens@ringerike.kommune.no 

Samtalegruppe for pårørende
Våren 2017 er det samtalegrupper for pårørende til personer med demens som bor hjemme eller på institusjon. Samtalegruppene holdes på Hvelven omsorgssenter 21. februar, 25. april og 13. juni kl. 18.00-19.30. Ta kontakt med demenskoordinator for mer informasjon. 

Kurstilbud
Våren 2017 vil det igjen bli arrangert "pårørendeskole for pårørende for personer med demens".  Første kurskveld er 7. mars. Kurset har  i alt fire kurskvelder (7., 14., 21. og 28. mars) . Les mer om kurset her.

Nasjonalforeningen  har egen demenslinje - 23 12 00 40

Det er utarbeidet en demensplan for 2013-2020.

Det er utarbeidet brosjyrer om demens på engelsk, polsk og urdu. 

Publisert
07.06.2013
Sist endret
17.01.2017

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Tlf.: 32 11 74 00

Tildelingskontoret for
helse- og omsorgstjenester

Tlf. 32 11 76 35

Besøksadresse:
Storgt. 13, 3510 Hønefoss

Postadresse:
Postboks 123, 3502 Hønefosssend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk