Gå til innhold Gå til søk

Overføringsledninger Nymoen – Hen - Hallingby

På sikt skal avløp fra Hen og Hallingby pumpes til Monserud renseanlegg. Samtidig vil det bli lagt med kommunalt vann fra Hønefoss til Hallingby. Utbyggingen skal gjennomføres etappevis. Første etappe gjelder strekningen Nymoen – Hen inklusiv Østre Hen. Etappe to Hen – Hallingby gjennomføres når kapasiteten ved Monserud renseanlegg er utvidet.

 Status: Graving i Hensveien starter 16. november .  Dette forårsaker stengt gjennomgkjøring i Hensveien.  Kun tillatelse for kjøring til og fra eiendommer i området i perioden frem til mars 2016.  Se busstildud:

Busstilbud

Rutetabell

Skårflågan avganger

 

 

Anleggsstart etappe en: Oppstart oktober 2015

Ferdigstillelse etappe en: Desember 2016

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

Per Ragnar Sivertsen

Telefon: 991 27 480

e-post: per.ragnar.sivertsen@ringerike.kommune.no

Publisert
22.04.2014
Sist endret
20.11.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Ansattes telefon og epost

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk