Gå til innhold Gå til søk

Overføringsledning Åsa - Monserud

Ringerike kommune har 14 KUR-anlegg (kloakk uten rør) i Steinsfjordens nedbørsfelt. For å oppfylle kravene til restutslippet satt i forurensningslovgivningen trenger disse anleggene nå vedlikehold. Praktisk talt alle anleggene viser avtakende renseeffekt for fosfor.

Det har blitt vedtatt at avløpet skal føres til Monserud renseanlegg, i stedet for at KUR-anleggene oppgraderes med ny filtermasse. Dette innebærer at det blir lagt kommunale avløpsledninger frem til KUR-anleggene. I tillegg vil det bli lagt med kommunale vannledninger.

Noen få KUR-anlegg, som det ikke er økonomisk lønnsomt å tilknytte kommunalt avløpsnett, vil bli bygget om til minirenseanlegg.

Status:

Cowi as er engasjert for å utarbeide forprosjekt og detaljprosjekt.

Oppstart forprosjekt mai/juni 2014

Forprosjektet er noe forsinket pga. avvikende fremdrift, men forventes levert januar 2015.  Detaljprosjektering startes omgående med planlagt anleggsstart sommer 2015.

Det vil bli avholdt informasjonsmøte ut på nyåret.

Ferdigstillelse: 2016

 

Kontaktinformasjon

 

Prosjektleder

Hildegunn Østerbø Sørumshagen

Telefon:409  17 810

E-post: hos@ringerike.kommune.no

Svein Morten Lillevik Westgård

Telefon: 909 61 790

E-post: svein.morten.westgard@ringerike.kommune.no

 

Publisert
04.04.2014
Sist endret
08.01.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk