Gå til innhold Gå til søk

Nes i Ådal – Utbygging av nytt vannverk

Ringerike kommunes vannverk på vestre Nes ved Begna skal erstattes med et nytt vannverk.

Det nye vannverket er under planlegging for oppføring ved Idrettsplassen på Nes. Det er nå etablert 2 grunnvannsbrønner i løsmasser og en ny trafo som skal betjene vannverket. Vannkvalitet er vurdert ved prøvepumpinger og viser seg å være tjenlig.

 Vannverket dimensjoneres med kapasitet for å kunne betjene tettbebyggelsen på Nes både på vest og østsiden av Begna. Det dimensjoneres for en doblet tilknytning av abonnenter, og en levert vannmengde fra vannverket som dekker brannvannsforsyning for sentrumsbebyggelse.

 Anleggsdeler ved pågående prosjekt er grovt sagt:

  • 2 grunnvannsbrønner i løsmasser
  • Vannbehandlingsanlegg
  • Vannreservoar, med nødstrøm
  • Nye vannledninger fra brønner, for overløpsvann til elv og fra vannverk til eksisterende ledningsnett.

 Området ved Idrettsplassen er under omregulering til ny arealplan der områder blant annet for idrett, vannverket og sikringssoner for vannverket reguleres inn.

 Det legges opp til følgende fremdrift:

Avslutning forprosjekt ultimo desember 2014

Byggestart av renseanlegg mars 2015

Anleggsstart av ledningsanlegg mai 2015

Vannverket kan tas i drift høsten 2016

 

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:

 Saksbehandler:

Overingeniør Kjell Arve Aarebru

Tlf. 90 94 74 55

E-post: Kjell.Arve.Aarebru@ringerike.kommune.no

 

Eller

 Enhetsleder Jostein Nybråten

Tlf. 97 13 89 77

E-post: Jostein.Nybråten@ringerike.kommune.no

 

Publisert
19.12.2014
Sist endret
05.03.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Ansattes telefon og epost

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk