Gå til innhold Gå til søk

Aktivitetspark i Søndre Park

Ringerike kommune satser på folkehelse, og har i den forbindelse besluttet å gjennomføre flere prosjekter som skal bidra til bedre folkehelse for kommunens innbyggere.

I Hønefoss sentrum ligger Søndre Park, byens flotte, grønne lunge. Her er det besluttet å etablere en treningspark med en såkalt Tuftepark og flere andre treningsapparater. Her blir det mulighet for alle til gratis trening i sentrumsnære grønt områder. Det er besluttet flere mindre prosjekter som skal utvikle området i og rundt Søndre Park, på en slik måte at det kan foregå en trinnvis etablering i forhold til finansiering.

Det ligger per dags dato en anbudskonkurranse for komplett levering og montering av treningspark og treningsapparater ute på Mercell/Doffin. Frist for å levere tilbud er 25. februar kl. 12.00.

Publisert
09.02.2015
Sist endret
09.02.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Ansattes telefon og epost

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk