Gå til innhold Gå til søk

Spesielle branner

Storbrann rammet Follum Fabrikker den 09.08.1990
 
 
 Det ble gjort store skader ved brannen, som brøt ut i taket til bygningen  på papirmaskin nr. 7(PM 7). Meget iherdig slokkingsinnsats, og ikke minst bruk av brannhelikopteret, som slapp 220 000 liter vann over bygningen, fikk brannen under kontroll. Takflaten var på ca. 2,5 mål.

Vanskelig brann:

Underbrannmester Svenn Andersen uttaler:Det er den største brannen jeg har vært med på å slokke. Han og hans vaktlag rykket ut med 5 mann, to vogner og stigebil.

Kjell Hansen, Follum: Suveren innsats av brannvernet. Follums eget  brannvern gjorde en kjempeinnsats under slokkearbeide.

Økonomisjefen ved Follum: Takket være en kjempejobb av det lokale brannvernet, Ringerike brannvesen og brannhelikopteret på Hønefoss, ble verdier for flere hundre millioner kroner reddet.

Helkopterets innsats: Helikopteret kom ikke i innsats før 75 min. Etter at brannen startet. Årsaken til  dette var bl. anet at Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) hadde stående ordre på at helikopteret ikke skullebrukes til annet slokkearbeideenn skogbrann. Etter et telefonmøte mellom DBE, fabrikkdirektør Eggen og brannsjefen, fikk man til slutt lov til å ta helikopteret i bruk. Dette var  første gang i Norgeshistorien at et brannhelikopter ble brukt til å slokke industribrann. Takbrannen på Follum har for ettertiden gjort at DBE kan tillate at helikopter brukes mot at rekvirenten betaler for utgiftene (ca. 1.700 kroner pr. time).
 
 
  Storbrann ved Forestia, Soknabruket
 
 
 Den 22.11.98 kl. 00.45 kom det inn brannmelding fra varslingsanlegget på Forestia Soknabruket. Det ble rykket ut med vaktlag samt overbefalsvakt fra Hønefoss samtidig som deltidsstyrken på Sokna ble alarmert. Disse var fremme etter ca. 10 minutter og meldte om kraftig brann i ferdigvarelageret. 

Da vi kom fram til brannstedet var en rekke materialpakker i brann og ilden spredte seg raskt. Det ble rekvirert ytterligere mannskaper fra Hønefoss og bedriftens industribrannvern ble alarmert. I startfasen var det lite slokkevann og dårlig trykkforhold på ledningsnettet. Strategien som ble valgt var å skjerme den øvrige bygningsmassen med utvendige stråler samt satse på at brannveggen mellom lager og produksjonslokaler ville tåle den store brannbelastningen. Det ble også ryddet en branngate inne i lagerbygget, med truck, slik at det skulle være mulig å begrense brannen til ca. halvparten av det store lagerbygget ( ca. 7500 m2).

Innvendig slokkearbeid var svært vanskelig å farefylt, da den enorme varmeutviklingen førte til at byggets betongkonstruksjoner slo sprekker og store bærekonstruksjoner falt ned. Bedriftens industribrannvern og annet personell gjorde en kjempeinnsats blant annet ved å etablere vannforsyning fra elva, kjøre vekk truede materialpakker, sørge for slangeutlegg inn til brannstedet, aktiv slokkeinnsats og utføre restverdiredning på produksjonsutstyr.

Etter ca. 6 timers innsats kunne man si at brannen var under kontroll. Det eneste usikkerhetsmomentet knyttet seg til takkonstruksjonen og hva som ville skje når denne falt ned. Store deler av taket (ca. 3600 m2) falt ned etter ca. 14 timer uten at dette hadde noen innvirkning på brannutviklingen.

 Brannvesenets innsats var som følger:

 8 mann fra deltidsstyrken på Sokna
10 mann fra hovedstasjonen i Hønefoss
2 mannskapsbiler, tankbil, stigebil, kommandobil, pick-up
 2 store pumper
Totale lønnskostnader ca. kr. 40.000,-

Brannvesenet avsluttet sitt arbeid på skadestedet kl. 18.00 etter ca. 17 timers innsats.  I tillegg til dette har vi i ettertid foretatt en større reparasjon på vår mannskapsbil som beløp seg til ca. kr. 35.000,-. Denne skaden på bilens pumpe kan skyldes at den var i drift i svært mange timer under brannen.

Trelast for rundt 5 millioner kroner ble ødelagt under brannen. Totalt er det imidlertid klart at brannen gjorde skader for 25 millioner kroner. Skadebeløpet kunne i verste fall ha vært ti ganger høyere hvis brannen hadde spredd seg til produksjonsanleggene. Dette ble forhindret gjennom fremragende innsats av alle involverte mannskaper, samt godt forebyggende brannvern både fra brannvesenet og bedriftens side.Forestia Soknabruket har fått en dispensasjon fra krav om sprinkling av de brannskadde lagerlokalene. Dispensasjonen er gitt av DBE etter anbefaling av brannvesenet, som teknisk bytte isteden for sprinkling, skulle det blant annet installeres brannalarmanlegg og vannforsyning fra elva skulle oppgraderes. Frist for disse tiltakene var satt til 01.10.98. Bedriften lå noe etter tidsskjema slik at ikke alle tiltakene var på plass når brannen inntraff. Man skal ikke se bort fra at brannen kunne vært oppdaget noe tidligere dersom brannalarmanlegget var blitt ferdigstilt.
 

Publisert
10.12.2007
Sist endret
10.12.2007

Kontakt brannvesenet slik:

Ringerike brann og redningstjeneste

Telefon: 32 11 74 00 (kl. 09-15)

Epost: brann@ringerike.kommune.no

Servicenr 24 timer i døgnet:

333 14 110

 

NØDNUMMER: 110

 

Ønsker du å koble din brannalarm til brannvesenet? Klikk på logoen undersend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk