Gå til innhold Gå til søk

Skogbrannvakthold

Som kjent er Ringerike Norges største skogkommune og i den anledning gikk RBV i 1973 til innkjøp av en skogbrannbil av typen Mercedes Unimog. Dette er en bil som mestrer alle typer terreng og er fortsatt i tjeneste.

I 1981 utarbeidet brannsjefen en utskiftningsplan for biler og brannpumper og denne planen har vi faktisk greid å følge opp

Flyovervåking 
  
 Det ble foretatt en del spredte forsøk med brannovervåking fra fly fra slutten av 1950-årene, og dessuten hendte det at rutefly meldte fra om mistenkelig røyk. De fløy imidlertid så høyt at de sjelden kunne gi detaljerte opplysninger.

Den første organiserte flyovervåkingen ble etablert i Buskerud/Oppland i 1961.

Opptakten til flyovervåkingen skjedde ved at formannen i Ringerike Flyveklubb, Helge Bjørgum, oppsøkte teknisk fylkesskogmester i Buskerud, William Skjørten, for å drøfte saken. Valget av kontakt var neppe tilfeldig valgt, for i krigsårene hadde Skjørten tjenestegjort som fallskjermjeger, og visste bedre enn de fleste hvilke muligheter flyet bød på i denne sammenheng.

Da det var kommunen som hadde det økonomiske ansvaret, bad Skjørten flyklubben ta kontakt med ordfører Ole Nilsedalen om saken.

Ordfører Nilsedalen var skogsarbeider fra Ådal, og hadde vært med i stortingets skogbrannvernutvalg i 1961. Han forstod straks rekkevidden av det nye tiltaket, men han så også at dette var en for omfattende oppgave for en kommune alene. Han innbød derfor representanter fra Hallingdalskommunene til et møte, og til tross for at enkelte var skeptiske, ble det vedtatt å gjøre et forsøk.

Det gjorde nok sitt at Ringerike kommune tilbød seg å forskuttere årets flyging, og at Ringerike brannvesen påtok seg administrasjonen uten vederlag (en ordning som fortsatt står ved lag).

Ringerike brannvesen, flyklubben og teknisk fylkesskogmester skulle i fellesskap utarbeide et opplegg, og fylkesskogmesteren skulle være koordinator og bestemme når det skulle flys. Det største problemet var her, som ofte ellers i skogbrannvernet, sambandet. Flyet hadde den første tiden bare radiosamband med Fornebu eventuelt Gardermoen, og alle beskjeder måtte sendes dit. Fra Fornebu gikk så beskjeden til brannsjefen i det aktuelle område.

I 1968/69 fikk Ringerike flyveklubb låne sambandsutstyr av Sivilforsvaret. Utstyret som var stort og tungt tok hele flyets baksete, men nå kunne man kommunisere med Ringerike brannvesen direkte. Det man ikke hadde tenkt over, var at sambandet forstyrret alle andre på tilsvarende frekvens over hele østlandet. Ved en rutinekontroll fra Luftfartsverket måtte sambandsutstyret tas ut av flyet, da det ikke var fastmontert. På den tiden utviklet sambandsutstyret seg raskt, da det ble mindre og mere hendig, og dessuten mere sikkert. Det tok ikke lang tid før fast utstyr ble montert i flyene og man kunne da kommunisere med de deltagende kommuner på den såkalte skogbrannkanalen.

Statens branninspeksjon (SBI) fattet interesse for flyovervåkingen som vi drev på med i disse årene, og i 1970 kom branninspektør Skard opp til Hønefoss for å følge med hvorledes vi jobbet. SBI ble så begeistret at vårt opplegg ble tatt til følge i sin helhet og i 1972 ble det lovbestemt at Ringerikes opplegg skulle følges.

Avtalen mellom Ringerike Flyveklubb og Buskerudkommunene gjelder for 2 og 2 år, og frem til 1999 gjelder avtalen
 

 

Publisert
10.12.2007
Sist endret
10.12.2007

Kontakt brannvesenet slik:

Ringerike brann og redningstjeneste

Telefon: 32 11 74 00 (kl. 09-15)

Epost: brann@ringerike.kommune.no

Servicenr 24 timer i døgnet:

333 14 110

 

NØDNUMMER: 110

 

Ønsker du å koble din brannalarm til brannvesenet? Klikk på logoen undersend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk