Gå til innhold Gå til søk

Bålbrenning

Det er et generelt forbud mot bål i perioden 15. april til 15. september i hele Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å brenne bål i skogmark uten tillatelse fra brannsjefen. Dette på grunn av faren for skog-, gress- og lyngbranner.
 
Grilling er tillatt såfremt ikke det foreligger et midlertidig forbud på opptenningstidspunktet.
 
Skal du brenne bål i naturen, tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale, vindretning og vindstyrke. Unngå å brenne materiale som gir gnister (papir, bartre, lyng og lignende) med fare for brannspredning over store avstander. Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent. 

Hva kan brennes ?
Det er kun lov å brenne naturlig hagavfall, kvist, ved etc. Bygningsmaterialer, feks, er ulovlig å brenne. Slikt avfall skal leveres på eget mottak. DETTE GJELDER HELE ÅRET!
 
Slokking
Etter bålbrenning, forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket med store mengder vann eller andre egnede slokkemidler.

Søknadsskjemaet kan sendes til oss på postadressen Ringerike brann- og redningstjeneste, Dr. Åstas gt. 12, 3511 HØNEFOSS eller pr. epost brann@ringerike.kommune.no. Det er også mulig å levere skjemaet i vår ekspedisjon.

Søknadskjema for bålbrenning 

Publisert
07.12.2007
Sist endret
10.06.2014

Kontakt brannvesenet slik:

Ringerike brann og redningstjeneste

Telefon: 32 11 74 00 (kl. 08-15)

Telefax: 32 12 43 30

Epost: brann@ringerike.kommune.no

Servicenr 24 timer i døgnet: 04110

 

NØDNUMMER: 110

 

Ønsker du å koble din brannalarm til brannvesenet? Klikk på logoen undersend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk