Gå til innhold Gå til søk

Ringerike brann- og redningstjeneste

 

Info om feiegebyr:

Alle som har ovn/fyringskilde koblet til pipa får denne regningen en gang i året.
Gebyret er ikke knyttet opp til når den enkelte feiing eller tilsyn blir gjennomført, men gjelder for kalenderåret selv om det fysisk ikke blir feiet eller gått tilsyn av forskjellige årsaker.
Intervall for feiing og tilsyn kan variere, og reguleres ut ifra behovet.
 
I henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn blir kommunens innbyggere fakturert for feiing og tilsyn: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-847
Det ble vedtatt av kommunestyret i 2011 at det skal være en flat feie og tilsynsavgift. Dette forholder vi oss til og stiller oss bak, ettersom det blir en jevnere kostnad for innbyggerne og ikke en stor enkeltvis regning når feiing og tilsyn faktisk blir gjennomført.
Prisen på kr 429+mva. er vedtatt i kommunestyret og reguleres hvert år.
Dette er beskrevet i betalingsregulativet for 2016.
Denne prisen må ligge til grunn for at feiervesenets oppgaver skal finansieres via selvkosprinsippet.
For å slippe avgiften må man enten fysisk koble fra ovn/fyringskilde, eller sikre den mot bruk (eksempelvis ved plombering/forsegling).

 

Klikk her for vår FACEBOOK-side.

Publisert
08.11.2007
Sist endret
28.11.2016

Selvbetjening

Les mer

Kontakt brannvesenet slik:

Ringerike brann og redningstjeneste

Telefon: 32 11 74 00 (kl. 08-15)

Telefax: 32 12 43 30

Epost: brann@ringerike.kommune.no

Servicenr 24 timer i døgnet: 04110

 

NØDNUMMER: 110

 

Ønsker du å koble din brannalarm til brannvesenet? Klikk på logoen undersend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk