Gå til innhold Gå til søk

E16 Eggemoen-Olum - oppstart av reguleringsarbeid

Det varsles om oppstart oppstart av reguleringsplanarbeid for ny E16 på strekningen Eggemoen til Olum med adkomst til Jevnaker via fv. 241, samt tiltak på avlasta veg på strekningen Verkevika til Toso. Frist for merknader til oppstart er 23.05.13.

Bakgrunn
Kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud ble vedtatt i kommunestyrene i Ringerike og Jevnaker kommuner i januar og februar 2013. Med bakgrunn i dette varsles det nå oppstart av reguleringsplanarbeid. Se kartutsnitt her.

Innspill
Innspill til planarbeidet merkes saksnummer 2010003199 og sendes til:
Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer

eller på e-post: firmapost-ost@vegvesen.no

Organisering av planprosessen
Statens vegvesen vil selv være ansvarlig for planforberedelse iht. plan- og bygningsloven § 3.7. Dette innebærer at vegvesenet selv sender planforslaget på høring og offentlig ettersyn.

Bompengefinansiering
Det foreligger prinsippvedtak om bompengefinansiering i begge kommunene. Videre vil det komme et forslag fra Statens vegvesen som behandles lokalt i kommunene. På bakgrunn av dette utarbeider Vegdirektoratet en stortingsproposisjon som går til til Samferdselsdepartementet og Stortinget. Dette skjer etter planvedtak, og er anslått til våren 2014.

Kontaktpersoner
Spørsmål til planarbeidet kan rettes til :
Statens vegvesen ved Siri Solem Walseth
E-post: siri.walseth@vegvesen.no
Telefon 22 05 82 47

Ringerike kommune ved Guro Skinnes
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no 
Telefon 95 96 84 80 

Jevnaker kommune ved Trond H. Krågsrud
E-post: trh@jevnaker.kommune.no
Telefon 93 03 87 63

Saksdokumenter:
Brev med varsel om oppstart, datert 23.04.13
NB: I varselbrevet er fristen for innspill satt til 16.05.13. Ny frist for innspill er 23.05.13 pga. forsinka avisannonsering.

Se også Statens vegvesen sine prosjektsider: ttp://www.vegvesen.no/Europaveg/e16jevnaker

Publisert
30.04.2013
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk