Gå til innhold Gå til søk

417 Detaljregulerin Færden gård - vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok 05.12.2017, Bh. NR 138/17 0605_417 detaljregulering for Færden gård. Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss.

For informasjon om klagerett, klikk her.

For informasjon om erstatning og innløsning, klikk her.

Tidligere kunngjøringer i saken, klikk her.

Saksdokumenter

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor. Kontakt saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

Publisert
15.12.2017
Sist endret
05.01.2018

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk