Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

Detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. - Dr. Ragnhilds vei er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for merknader til planforslaget er 08.12.14.

393

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges 0605_393 Detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei» ut til offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.10.14, sak 105/14.

Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Kommunen ønsker utarbeidet ny detaljreguleringsplan for hele kvartalet. Hensikten er å sikre trafikkmessig trygge parkeringsforhold og å sikre areal til lekeplass samt sørge for en plan som er oppdatert i forhold til dagens situasjon i planområdet.

Foreslåtte reguleringsformål er boligbebyggelse, næringsbebyggelse, lekeplass, parkeringsanlegg, tekniske bygninger og vei.

Merknader til planarbeidet kan sendes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no innen 08.12.14.

Saksdokumenter

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor. Plankart i målestokk og øvrige saksdokumenter blir også lagt ut på Servicetorget, Storgata 13, 1.etasje, Hønefoss.

Saksprotokoll
Saksfremlegg

Samlede uttalelser i saken

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

Innspill sendes:
Ringerike kommune - areal- og byplankontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

eller postmottak@ringerike.kommune.no

Publisert
27.10.2014
Sist endret
10.12.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk