Gå til innhold Gå til søk

382 Midtdeler Vik-Botilrud. Vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok 30.10.2014, sak nr 136/14 0605_382 Detaljregulering "Midtdeler E16 Gihletoppen - Botilrud.

Formålet med prosjektet er å redusere faren for møteulykker på E16 mellom Gihle og Botilrud ved å etablere midtdeler med rekkverk. Andre viktige hensyn som skal ivaretas i prosjektet er å sikre best mulig forhold for nærmiljø, kulturmiljø, naturmiljø, landskap og naturressurser. Som del av prosjektet blir det anlagt nye busslommer og gjort tiltak som bedrer forholdene for myke trafikanter.

Fristen for å klage på vedtaket er 7.desember 2014

 

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Støyrapport

Publisert
14.11.2014
Sist endret
14.11.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk