Gå til innhold Gå til søk

Høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplan nr. 358 Hønengata 18-20 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 26.03.2012.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan nr. 358 ”Hønengata 18-20” ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 06.02.2012, sak 29/2012.

Planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er utvidelse av forretnings- og boligbygg og parkeringsplass. Påtenkte reguleringsformål er forretning, bolig, kontor, lek, gang-/sykkelveg, parkering, veg og fortau.

Følger reguleringen kan tenkes å få for området er at utvidelse av eksisterende forretning og parkeringsareal kan medføre fjerning av Hønengata 20 og salgskontoret for et husfirma. Planen legger opp til etablering av lekeplass og gangveg mellom Hønengata og Parkgata.

Relevante dokumenter i saken:

Oversiktskart

Saksframlegg

Saksprotokoll

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Støyrapport

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 26.03.2012.

Publisert
13.02.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk