Gå til innhold Gå til søk

Høring og offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven §12-10 legges “reguleringsplan nr. 345 – Fv 158 G/S-veg Botilrud – Helgelandsmoen” ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader til planforslaget er 14. november 2011.

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtok i møte 05.09.2011 sak 104/11 å legge planforslag for reguleringsplan nr. 345 "Fv. 158 med G/S-veg Botilrud - Helgelandsmoen" ut på offentlig ettersyn og høring.

Statens vegvesen Region Sør har utarbeidet forslaget til reguleringsplan for gang- sykkelveg langs fv. 158 fra Helgelandsmoen i Hole kommune til Botilrud i Ringerike kommune.

Hovedformålet med planen er å etablere en sammenhengende gang- og sykkelvegforbindelse på strekningen, samt å utbedre vegen.

 I forbindelse med høringen vil det bli holdt et åpent informasjonsmøte tirsdag 11. oktober kl. 18.00 på General Hotell på Helgelandsmoen. Representanter fra Statens vegvesen og kommunene vil være til stede for å orientere og svare på spørsmål.

Planen med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje. Saksdokumentene finner du ved å klikke på de blå linkene nederst på siden.

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes skriftlig til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 14.november 2011.

Oversiktskart

Saksframlegg

Saksprotokoll

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Tekniske tegninger

Støyberegninger

Publisert
05.10.2011
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk