Gå til innhold Gå til søk

Vedtak

Reguleringsplan nr. 0605_341, "Støalandet, sør", er vedtatt. Klagefrist er 30. mai.

Kommunestyret vedtok i møte 28.04.11, sak nr. 50/11 reguleringsplan nr. 0605_341, "Støalandet, sør". Planen åpner for etablering av 4 eneboligtomter. Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

Plankart og reguleringsbestemmelser slik de ble vedtatt, finner du link til nedenfor. Om endringer av plankart og bestemmelser etter offentlig ettersyn:

se vedlagt kopi av saksfremlegg.

Dokumentene er også lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje.

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksfremlegg

Saksprotokoll

 

Frist for å påklage vedtaket er 30.05.11.

For informasjon om klagerett, erstatning og innløsning, se rundskriv om klagerett.

Publisert
07.05.2011
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk