Gå til innhold Gå til søk

Ankersgate 6-10 - vedtatt reguleringsplan

Detaljregulering for Ankersgate 6-10 er vedtatt. Klagefrist er 26.03.12. Planen åpner for bygging av boligblokker i planområdet ved Ankersgate.

Kommunestyret vedtok i møte 23.02.12, sak nr 42/12 ”0605_317 Detaljregulering for Ankersgate 6-10”. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

Plankart og reguleringsbestemmelser slik de ble vedtatt, samt planbeskrivelse, finner du link til nedenfor. Om endringer av plankart og bestemmelser etter offentlig ettersyn: se saksframlegg og saksprotokoll, samt oppsummering av høringsuttalelser. Dokumentene er også lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje.

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Saksframlegg

Saksprotokoll

Oppsummering av høringsuttalelser

For nærmere informasjon ta kontakt med saksbehandler Guro Skinnes:
Tlf: 32 11 75 82. E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Eventuelle klager kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret,
postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss.

Fristen for å påklage vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 26.03.12.  

For informasjon om klagerett, erstatning og innløsning, se rundskriv om klagerett.

Publisert
02.03.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk