Gå til innhold Gå til søk

Vedtak

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-12 kunngjøres vedtak om detaljregulering for Idrettsanlegget i Haugsbygd.

Kommunestyret vedtok i møte 13.12.12 sak 146/12 0605_297-01 detaljregulering for Idrettsanlegget i Haugsbygd.

Vedtatte plankart i målestokk 1:2000, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunens servicetorg, Storgata 13, 1. etasje.

Eventuelle klager kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss.

Fristen for å klage på vedtaket er satt til 04.02.13

Saksfremlegg

Saksprotokoll

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

 

Publisert
12.01.2013
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk