Gå til innhold Gå til søk

Vedtak

REGULERINGSPLAN NR 278 ”SOMMA SKYTEBANE I ÅDAL”

Kommunestyret vedtok i møte 31.03.2011 sak 38/11 reguleringsplan nr. 278 SOMMA SKYTEBANE I ÅDAL

Vedtak i kommunestyret:

  1. Reguleringsplan nr.278 “Somma skytebane i Ådal” med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart og bestemmelser etter offentlig ettersyn: se saksframlegg og saksprotokoll.

Saksdokumenter
Plankart og reguleringsbestemmelser slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig nedenfor. Dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper. Ønske om kopi av dokumentene rettes til Servicetorget, tlf 32 11 77 23.

Eventuelle klager

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 30.05.11. Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere tiltakshaver, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Plankart

Bestemmelser

Saksframlegg

Saksprotokoll, Kommunestryret

Rundskriv om klagerett

Publisert
06.05.2011
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk