Gå til innhold Gå til søk

Slik deltar du i planarbeidet

Framdriftsplan for informasjon og medvirkning
Framdriftsplanen er henta fra planprogrammet side 17. Planen videreutvikles underveis i planprosessen. Det som står i kursiv er tillegg som er gjort etter at planprogrammet ble fastsatt. Framdriften er også revidert underveis.
RK=Ringerike kommune.

Hva skal kommuniseres

Til/fra hvem

Når

Medium

Varsel om oppstart og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram


Invitasjon til å komme med innspill til ny visjon for Ringerike kommune

Invitasjon til å komme med innspill til innhold i ny plan

Regionale myndigheter

Nabokommuner

Diverse organisasjoner ++

Mars 2013,
frist for innspill mai 2013

 


Frist for innspill 30.08.13


18.04.13


29.05.13

 

Brev

Ringerikes blad

Kommunens nettsider

Åpne kontordager

 

 

Møte med referansegruppa for næringslivet
Dialogmøte i regi av Rnf.  

Varsling av fastsatt planprogram og ny invitasjon til innspill

De som uttalte seg til oppstart og planprogram.

Juni 2013

Frist for innspill til innhold i ny plan er 30.08.13.

Brev

Annonse i Ringerikes blad

Kommunens nettsider

Gjestebud
Invitasjon til å være gjestebudvert.


Referat fra gjestebudene.  
Kommunens rapport.


Innbyggere.Gjestebudvertene sender referat til kommunen.  

Gjestebudvertene.
Befolkninga.


Nov./des. 2013.Januar 2014.Feb./mars 2014

Direkte kontakt.
Oppslag på RKs nett- og facebookside.

Ringerikes blad.
Per post/e-post.
RKs nettside.

 

Høring og offentlig ettersyn av planforslaget

Regionale myndigheter

Nabokommuner

Diverse organisasjoner

Berørte parter

 

6 uker

Brev

Annonse i Ringerikes blad

Kommunens nettsider Folkemøter Planforum

Direkte innspill og medvirkning til planarbeidet.

Barn og unge

Høst 2014

Samarbeid med skolene.Publisert
22.03.2013
Sist endret
11.03.2015

Selvbetjening

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Ansattes telefon og epost

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk