Gå til innhold Gå til søk

Planprogram

Planprogram for revisjon av kommuneplan ble fastsatt av kommunestyret 20.06.2013.

I samme møte ble revidert kommunal planstrategi vedtatt. For mer informasjon om planstrategien, klikk her

For kommuneplan skal det utarbeides et planprogram, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-13 og 4-1 samt forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 7. Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, opplegg for medvirkning, alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger. Planprogrammet inneholder også en framdriftsplan for planarbeidet.

Saksdokumenter:
Planprogram, fastsatt 20.06.13
Saksframlegg
Saksprotokoll

Publisert
25.06.2013
Sist endret
07.08.2015

Selvbetjening

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Ansattes telefon og epost

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk