Gå til innhold Gå til søk

Kommuneplan

Kommuneplan

11.03.2016
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i april 2015. Det arbeides nå med revisjon av arealdelen. På denne sida finner du saksdokumenter, informasjon om planprosessen og hvordan du kan delta i planarbeidet.

SAMFUNNSDELEN
Ny samfunnsdel ble vedtatt  av kommunestyret 30. april 2015, og er kommunens overordna styringsdokument for perioden 2015 til 2030.

AREALDELEN
Forslag til revidert arealdel er under utarbeidelse. Planforslaget utarbeides med bakgrunn i ny samfunnsdel, fastsatt planprogram, mottatte innspill og utredninger som er en del av planarbeidet.

Behandling av innspill om arealbruk - grovsiling
Frist for innspill om ny arealbruk er utgått. Formannskapet behandlet grovsiling av arealbruksinnspill 18.08.2015. Av 102 innspill som ble vurdert, skal 72 innspill vurderes i den videre prosessen. Disse innspillene skal konsekvensutredes, før forslag til ny arealdel legges fram.

Planforslaget legges fram for politisk behandling i formannskapet, som tar stilling til om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. I høringsperioden blir det mulighet for å gi uttalelser til det konkrete planforslaget. Det åpnes ikke for nye arealbruksinnspill.

Sakspapirer grovsiling:


Kontaktpersoner ved areal- og byplankontoret

Guro Skinnes, 95 96 84 80, guro.skinnes@ringerike.kommune.no
Grethe Tollefsen, 94 13 52 33, grethe.tollefsen@ringerike.kommune.no

Publisert
27.11.2007
Sist endret
18.05.2016

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Ansattes telefon og epost

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk