Gå til innhold Gå til søk

Sammenslåing av eiendommer

Her er informasjon til deg som ønsker å slå sammen to eiendommer.

Hvordan gå frem?

Sammenslåing av eiendommer kan kreves dersom hjemmelshaver er den samme for eiendommene og reguleringsformålet er det samme. Eiendommene skal i utgangspunktet grense inntil hverandre, men det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthavere. Rekvirenten får slik opplysning ved henvendelse til Tinglysningen.

Saksgang

Kommunen behandler krav om sammenslåing ev eiendommer.

Krav om sammenslåing skjer på et eget skjema, sammenslåingsskjema .Dette fåes ved å ta kontakt med Oppmålingsavdelingen. 

Kun øvre del av skjema fylles ut av rekvirent, nedre del av kommunen.

Publisert
03.12.2007
Sist endret
08.05.2014

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk