Gå til innhold Gå til søk

Sammenslåing av eiendommer

Her er informasjon til deg som ønsker å slå sammen to eiendommer.

Hvordan gå frem?

Sammenslåing av eiendommer kan kreves dersom hjemmelshaver er den samme for eiendommene og reguleringsformålet er det samme. Eiendommene skal i utgangspunktet grense inntil hverandre, men det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller. Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthavere. Rekvirenten får slik opplysning ved henvendelse til Tinglysningen.

Saksgang

Kommunen behandler krav om sammenslåing ev eiendommer.

Krav om sammenslåing skjer på et eget skjema, sammenslåingsskjema .Dette fåes ved å ta kontakt med Oppmålingsavdelingen. 

Kun øvre del av skjema fylles ut av rekvirent, nedre del av kommunen.

Publisert
03.12.2007
Sist endret
08.05.2014

Selvbetjening

Les mer

Oppmålingskontoret

Elin Green, tlf: 40804221

Steinar Hagen, tlf: 40804512

Asbjørn Solberg, tlf: 40804510

Trond Olav Vassdal, tlf: 40804511 

Olav Stenerud, tlf: 47510344

Ingrid Presthagen, tlf: 47510667

Helge Myhren, tlf: 97494632

Kristi Bråthen, tlf: 40804515

Hilde M.H.Pedersen,tlf: 40804507

Berit Leine, tlf: 40900136

Emilie Frivold, tlf: 90250218

 

Servicetorget

Tlf: 32 11 74 00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk