Gå til innhold Gå til søk

Navnesak 2017/19 - Hallingfløtt/Hallingfløt m.fl.

Dersom skrivemåten av stedsnavn er uklar kan en reise navnesak etter lov om stadnamn

I forbindelse med at kommunen skal fastsette adressenavn på veier og områder, har Kartverket i brev datert 13.02.2017 reist navnesak for noen navn for å få avklart skrivemåten. Navnene er Hallingfløtt/Hallingfløt, Kølabonn, Kølabotnhaugen, Kølamila, Kølaberget, Køladalsbekken, Kølabrumoen, Køllebråten/Kollebråtan, Køllebråtaflaen/Kolabråtaflaen/Kollebråtaflaen, Køladal(en) og Kølabru(a). For flere opplysninger om navna se innsynsløsningen for SSR (Sentralt stedsnavnregister). Brevet fra Kartverket.

Lokal høring

Det er Kartverket som har vedtaksrett for skrivemåten av tradisjonelle gards- og bruksnavn, seternavn og naturnavn. Før det gjøres vedtak har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Saker som gjelder bruksnavn skal eieren eller festeren få tilsendt direkte av kommunen.

Normeringsprinsipp

I brevet fra Kartverket er det vist til § 4 i lov om stadnamn som sier at som hovedregel tar en utgangspunkt i den lokale uttalen og gjeldende rettskrivingsprinsipp når skrivemåten skal bestemmes. Normalt vil skrivemåten i primærfunksjonen være retningsgivende for skrivemåten av det samme navnet i andre funksjoner, som for eksempel adressenavn. Kommunen er derfor bedt om å vente med å fastsette adressenavn som kan påvirkes av denne saken.

Saksgang

Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist. Det gjøres gjennom brev til eiere og festere som har gårdsnavn eller bruksnavn som berøres av navnesaken,  gjennom denne informasjonen på kommunens nettside og annonsering i Ringerikes Blad. Frist for å komme med en uttalelse settes til 31.mars 2017. Uttalelser sendes postmottak@ringerike.kommune.no eller Ringerike kommune, Postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss.

Etter at fristen er gått ut vil kommunen samordne de lokale høringsuttalelsene, og sende de samlet til Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene med frist 13. april 2017. Stedsnavntjenesten vil deretter gi en endelig tilråding til Kartverket. På grunnlag av lokale høringsinnspill og tilråding fra Stedsnavntjenesten vedtar Kartverket skrivemåten av de aktuelle navnene. Vedtaket sendes kommunen, som kunngjør vedtaket og informerer om klageadgangang.

Publisert
14.02.2017
Sist endret
14.02.2017

Oppmålingskontoret

Elin Green, tlf: 40804221

Steinar Hagen, tlf: 40804512

Asbjørn Solberg, tlf: 40804510

Trond Olav Vassdal, tlf: 40804511 

Olav Stenerud, tlf: 47510344

Ingrid Presthagen, tlf: 47510667

Helge Myhren, tlf: 97494632

Kristi Bråthen, tlf: 40804515

Hilde M.H.Pedersen,tlf: 40804507

Berit Leine, tlf: 40900136

Emilie Frivold, tlf: 90250218

 

Servicetorget

Tlf: 32 11 74 00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk