Gå til innhold Gå til søk

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Ved omsetning av en del eiendommer krever Tinglysningen at det legges ved en egenerklæring om konsesjonsfrihet.


Last ned skjemaet Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.

Før skjemaet sendes til Tinglysningen må det stemples og skrives under fra kommunens side. En slik attestasjon får du ved å henvende deg til Miljø- og arealforvaltningen, Storgata 13, inngang Servicetorget. Før kommunen kan signere og stemple må erverver/ny eier skrive under på skjemaet.

Publisert
03.12.2007
Sist endret
02.03.2012

Selvbetjening

Les mer

Oppmålingskontoret

Elin Green, tlf: 40804221

Steinar Hagen, tlf: 40804512

Asbjørn Solberg, tlf: 40804510

Trond Olav Vassdal, tlf: 40804511 

Olav Stenerud, tlf: 47510344

Ingrid Presthagen, tlf: 47510667

Helge Myhren, tlf: 97494632

Kristi Bråthen, tlf: 40804515

Hilde M.H.Pedersen,tlf: 40804507

Berit Leine, tlf: 40900136

Emilie Frivold, tlf: 90250218

 

Servicetorget

Tlf: 32 11 74 00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk