Gå til innhold Gå til søk

Veiadresse til alle

Alle som i dag har matrikkeladresse skal få veiadresse. Det gjelder adresse både til bolig-, fritid- og næringsbygg.

I Ringerike kommune er det pr. juni 2014 ca. 3150 matrikkeladresser. Disse adressene var planlagt omadressert til veiadresser i løpet av 2014 og 2015. På grunn av omprioriteringer er denne målsettingen nå flyttet til i løpet av 2017. Det vil si at de tildeles et adressenavn, adressenummer og eventuelt bokstav (eks. Ringeriksveien 2). Arbeidet vil bli gjort områdevis. Kommunen er delt inn i 9 områder, se kart. Område 1,2 og 3 er stort sett ferdig. I område 4, Vikerfjell, er adressenavnene vedtatt, og her gjenstår tildeling av adressenummer.  I område 9, Ringkollen- Krokskogen, 8-Holleia er adressenavn inhentet, og de skal til uttalelse hos Stedsnavntjenesten. Til slutt vil områdene 5, 6 og 7 adresseres. Første steg i arbeidet er å innhente navneforslag til veiene/områdene som skal tildeles eget navn, og når det er på plass vil en tildele adressenummer.

Publisert
16.06.2014
Sist endret
01.03.2017
Opprettet av
Trond Olav Vassdal

Oppmålingskontoret

Elin Green, tlf: 40804221

Steinar Hagen, tlf: 40804512

Asbjørn Solberg, tlf: 40804510

Trond Olav Vassdal, tlf: 40804511 

Olav Stenerud, tlf: 47510344

Ingrid Presthagen, tlf: 47510667

Helge Myhren, tlf: 97494632

Kristi Bråthen, tlf: 40804515

Hilde M.H.Pedersen,tlf: 40804507

Berit Leine, tlf: 40900136

Emilie Frivold, tlf: 90250218

 

Servicetorget

Tlf: 32 11 74 00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk