Gå til innhold Gå til søk

Veier og områder - ønske om navneforslag

I forkant av at kommunen vedtar adressenavn på vei eller område vil det bli sendt ut en forespørsel til grunneiere og lag og foreninger i det aktuelle området. Vi ber da om å få inn forslag til navn på den aktuelle veien/området som skal tildeles adressenavn. Prinsippene for valg av adressenavn finnes i artikkelen "Hvilket navn skal veien ha", som du finner i venstre marg på denne siden.

Forslag sendes på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no eller i brevs form til Ringerike kommune Miljø- og arealforvaltning, Postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss.

Ønske om navneforslag:

Vei fra Osloveien til den nye barneskolen på Benterud skal tildeles adressenavn. Brev med forespørsel om adressenavn. Frist for å komme med forslag er 10. mars 2017.

Utbyggingsområdet "Nerbytunet" ved Bånntjernveien mangler adressenavn på en vei i utbyggingsområdet.  Brev med forespørsel om adressenavnFrist for å komme med forslag er 17. februar 2017.

Utbyggingsområdet "Tanberglia" mangler adressenavn på veier i utbyggingsområdet.  Brev med forespørsel om adressenavnFrist for å komme med forslag er 17. februar 2017.

Publisert
09.02.2017
Sist endret
09.02.2017

Oppmålingskontoret

Elin Green, tlf: 40804221

Steinar Hagen, tlf: 40804512

Asbjørn Solberg, tlf: 40804510

Trond Olav Vassdal, tlf: 40804511 

Olav Stenerud, tlf: 47510344

Ingrid Presthagen, tlf: 47510667

Helge Myhren, tlf: 97494632

Kristi Bråthen, tlf: 40804515

Hilde M.H.Pedersen,tlf: 40804507

Berit Leine, tlf: 40900136

Emilie Frivold, tlf: 90250218

 

Servicetorget

Tlf: 32 11 74 00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk