Gå til innhold Gå til søk

Inndeling i adresseparseller

Inndeling i adresseparseller utgjør hovedmønsteret i et adresseringsområde. En adresseparsell kan også omfatte tilhørende stikkveier, stier, plasser og områder.

Riktig inndeling i adresseparseller er viktig for å få et godt og tjenlig adressesystem. Mange og korte adresseparseller kan føre til at det blir kronglete og vanskelig å finne fram. Det fører også til merarbeid med vedlikehold av skilt. Lange adresseparseller kan gjøre det vanskelig ved endringer av veier og innpassing av nye adressenummer.

Ringerike kommune v/oppmålingsavdelingen har laget noen veiledende retningslinjer for fastsetting av adresseparseller:

  1. Adressesystemet i kommunen bygger på vedtatte adresseparseller
  2. En adresseparsell er en gate, vei, veistrekning eller et nærmere definert område uten veitilkomst
  3. Sideveien til en overordnet vei bør få eget adressenavn dersom sideveien er
    1. kortere enn 200 meter og fører til minst 15 adresseenheter
    2. lengre enn 200 meter men mindre enn 1 km og fører til minst 10 adresseenheter
    3. lengre enn 1 km og fører til minst 4 adresseenheter
  4. Det kan gjøres unntak for grensene som er satt i punkt 3 dersom dette gjør det enklere å finne fram til rett adresse. Det samme vil være tilfelle dersom sideveien fører til alt for ujevn nummerering langs hovedveien.

For mer informasjon om inndeling i adresseparseller anbefales kapittel 4 i adresseveilederen utgitt av Statens Kartverk

Publisert
05.08.2014
Sist endret
05.08.2014

Oppmålingskontoret

Elin Green, tlf: 40804221

Steinar Hagen, tlf: 40804512

Asbjørn Solberg, tlf: 40804510

Trond Olav Vassdal, tlf: 40804511 

Olav Stenerud, tlf: 47510344

Ingrid Presthagen, tlf: 47510667

Helge Myhren, tlf: 97494632

Kristi Bråthen, tlf: 40804515

Hilde M.H.Pedersen,tlf: 40804507

Berit Leine, tlf: 40900136

Emilie Frivold, tlf: 90250218

 

Servicetorget

Tlf: 32 11 74 00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk