Gå til innhold Gå til søk

Hvilket navn skal veien ha?

Før en kan tildele adressenummer må veiene /områdene som skal adresseres tildeles eget navn.

Alle adresseparseller skal tildeles eget navn som skal være unikt innenfor kommunen. Adressenavnene skal være varige, og en må derfor legge vekt på at en får gode og varige navn. Til grunn for valg av adressenavn gjelder følgende prinsipp:

  • navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn
  • bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn
  • navnet bør passe på stedet
  • navnet skal ikke virke støtende eller komisk
  • det skal legges vekt på variasjon og mangfold
  • navnet bør være lett å skrive, lese og uttale
  • navn på nålevende personer skal  i utgangspunktet ikke brukes
  • kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig men skal ikke være et førstevalg

For mer utfyllende informasjon om valg av navn anbefales en brosjyre utgitt av Språkrådet, Tråkket, eller Adresseveilederen utgitt av Statens kartverk.

Etter at kommunen har mottatt forslag til adressenavn sendes anbefalt navn til Stedsnavntjenesten (SNT) for Østlandet og Agderfylkene for tilråding. Når kommunen mottar tilrådingen fra SNT fremmes navnesakene for hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning som vedtar navnet. 

Publisert
16.06.2014
Sist endret
16.06.2014
Opprettet av
Trond Olav Vassdal

Oppmålingskontoret

Elin Green, tlf: 40804221

Steinar Hagen, tlf: 40804512

Asbjørn Solberg, tlf: 40804510

Trond Olav Vassdal, tlf: 40804511 

Olav Stenerud, tlf: 47510344

Ingrid Presthagen, tlf: 47510667

Helge Myhren, tlf: 97494632

Kristi Bråthen, tlf: 40804515

Hilde M.H.Pedersen,tlf: 40804507

Berit Leine, tlf: 40900136

Emilie Frivold, tlf: 90250218

 

Servicetorget

Tlf: 32 11 74 00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk