Gå til innhold Gå til søk

Adressering

Kommunen har ansvaret for tildeling av offisiell adresse, herunder navnsetting, nummertildeling og adressemelding til Matrikkelen.

 
Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til

  • boligformål 
  • fritidsformål
  • næringsvirksomhet
  • offentlig virksomhet

Det er viktig at adressene er logiske og at de benyttes slik at f.eks. utrykningskjøretøy raskt finner frem til eiendommen.


Kommunen tildeler adresse eller endrer adresse når det er nødvendig, for eksempel:

  • Når man skal endre atkomstveier
  • Oppføre nye bygg
  • Når det er vanskelig å finne fram til en adresse

Adressen skal om mulig tilknyttes den veien eller gata eiendommen har atkomst fra. En eier kan i spesielle tilfeller henvende seg til kommunen hvis han/hun ønsker å endre adresse på eiendommen sin.

Tildeling av adresse til nye bygg skjer automatisk i tilknytning til byggesaken.

Publisert
03.12.2007
Sist endret
14.08.2014

Oppmålingskontoret

Elin Green, tlf: 40804221

Steinar Hagen, tlf: 40804512

Asbjørn Solberg, tlf: 40804510

Trond Olav Vassdal, tlf: 40804511 

Olav Stenerud, tlf: 47510344

Ingrid Presthagen, tlf: 47510667

Helge Myhren, tlf: 97494632

Kristi Bråthen, tlf: 40804515

Hilde M.H.Pedersen,tlf: 40804507

Berit Leine, tlf: 40900136

Emilie Frivold, tlf: 90250218

 

Servicetorget

Tlf: 32 11 74 00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk