Gå til innhold Gå til søk

Terrengendringer/fyllinger

Mindre fylling eller planering av terreng kan utføres uten søknad. Hva som anses som mindre vil være avhengig av tiltakets karakter og innvirkning på omgivelsene. Terrengendringer som ikke er unntatt, krever at terrengendringene omsøkes av profesjonelt foretak. 

Hva kan utføres uten søknad
Det er kun mindre fyllings- og planeringsarbeider som er omfattet av unntaksbestemmelsen. Vilkår for unntak varierer avhengig av om tiltaket utføres i spredtbygd strøk, tettbygd strøk eller rekkehusområder eller i lignende tett bebyggelse. I alle nedenstående tilfeller skal fyllingsfoten starte minst 2 meter fra nabogrense.

  • Spredtbygd strøk: fylling/planering må ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå.
  • Tettbygd strøk: fylling/planering må ikke føre til mer enn 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå.
  • rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå.

Hvis arealet er større enn 70 m² eller på annen måte går ut over det som er listet opp over - må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søknad, prosjektering og utførelse.

Terrengendring, endring av terrenget for å utjevne nivåforskjeller. Gjøres i hager, ved tomtegrenser, mot veier osv. I utgangspunktet skal ønsket tiltak tilpasses tomten, det er ikke tomten som skal tilpasses tiltaket. Men i noen tilfeller vil det være nødvendig med terrengendring. Det finnes flere type terrengendringer, blant annet; planering av terreng, graving, skjæring og fylling, men også masseuttak, steinbrudd og sprengninger er terrenginngrep.

Avstand: Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0 meter. Hvis det er en regulert byggegrense må også den overholdes. Endringer i terrenget må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei.

Ansvar: Det er tiltakshaver/hjemmelshaver som er ansvarlig for at tiltaket utføres i henhold til plan- og bygningsloven og vedtekter, forskrifter gitt i medhold av denne lov.

Er du usikker på hvordan du skal ivareta kravene, må du ta kontakt med et privat foretak. 

Sjekk alltid om terrengendringen du ønsker er søknadspliktig, for å være sikker på at du ikke setter i gang med en ulovlig terrengendring. Ta gjerne kontakt med vår byggesaksvakt for veiledning.

Gravearbeider kan kreve gravemelding -LES MER HER.

Publisert
12.05.2011
Sist endret
30.05.2011

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk