Gå til innhold Gå til søk

Næringsvirksomhet

Ved etablering av ny næringsvirksomhet, eller endring av virksomhet er det mye som må avklares. I tillegg til bygningsmyndighetene er det mange andre myndigheter som kanskje skal vurdere tiltaket. Det kan være Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Statens vegvesen, Helsemyndighetene osv.

Ved oppføring av større bygg må en ta kontakt med profesjonelle foretak som kan stå ansvarlig for søknad, prosjektering og utførelse.    

Det kan velges forskjellige søknads­former:

Ett-trinns søknad:

 

Komplett søknad innsendes. Naboer skal være varslet, evt. merknader fra naboer skal kommenteres og vedlegges søknaden. Alle ansvarlige foretak (prosjekterende, utførende og kontrollerende) må være valgt. Det må foreligge godkjenning fra alle andre myndigheter før tillatelse kan gis. Detaljprosjekteringen må være utført og kontrollert.

To-trinns søknad:

 

Det søkes først om rammetillatelse. Byggets arkitektoniske form og overordnede tekniske rammebetingelser må vises/dokumenteres. Dersom tillatelse er betinget av samtykke fra nabo og/eller veirett, må dette være avklart og dokumentert. Naboer skal være varslet. Evt. merknader fra naboer skal kommenteres og vedlegges søknaden.

Det søkes om igangsettingstillatelse når bygget er prosjektert og utførende er valgt. Det kan gis trinnvise igangsettings­tillatelser når delprosjektering er ferdig.

 

Ved behov kan søker eller tiltakshaver skriftlig anmode om forhåndskonferanse.

Les mer om næringslivet i Ringerike her.

Bygget kan ikke tas i bruk før det er gitt brukstillatelse eller ferdigattest

Publisert
12.05.2011
Sist endret
30.05.2011

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk