Gå til innhold Gå til søk

Midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg

Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg, herunder campingvogner, behandles som søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningslovens §20-2. Tiltakshaver kan også velge å sende vanlig ett-trinnssøknad etter PBL §20-1.

Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg må ikke plasseres slik at de hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på annen måte fører til vesentlige ulemper for omgivelsene, jf. PBL § 30-5.

Kommunen skal gi samtykke før plassering av følgende tiltak:

  • Alle midlertidige, ikke-transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg (tribuner, haller, større telt, boder, podier, husbåt og losjiskip o.l. med landforbindelse).
  • Alle transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg som skal stå lenger enn 2 måneder.
  • Alle transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg som skal brukes til varig opphold, eller som kan nyttes av mer enn 25 personer samtidig (Det skal dokumenteres hvordan sikkerheten er ivaretatt).
  • Midlertidige boligbrakker (tilhørende et konkret byggeprosjekt eller varighet under 2 år).

Midlertidige konstruksjoner eller anlegg kan ikke plasseres for lenger tid enn 2 år. Konstruksjoner eller anlegg som skal stå lengere enn 2 år, anses som permanente, og er søknadspliktig etter PBL § 20-1.

Tiltak som kun skal varsles i brevsform til kommunen kreves ved:

Alle midlertidige eller transportable byggverk som skal stå mindre enn 2 måneder (tivoli, sirkus, markeds og utstillinger) behøver ikke vente på kommunens samtykke.

Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt og samtykke (forutsatt at tiltaket ikke plasseres slik at det hindrer allmenn ferdsel eller friluftsliv eller på annen måte fører til urimelig ulempe for omgivelsene):

  • Plassering av bygninger, konstruksjoner eller anlegg på eller i direkte tilknytning til bygge- og anleggstomt. Dvs. skur og arbeidsbrakker på byggeplassen.
  • Plassering av campingvogn og vinteropplag av fritidsbåt på bebygd eiendom.
  • Plassering av campingvogn på campingplass
  • Plassering av mindre innretninger til fritidsbruk, f.eks. bærbare telt. NB! Haller av duk eller folie betraktes som bygning og kan ikke settes opp uten søknad og tillatelse. Det samme gjelder kiosker og gatekjøkken.

Ubebygd areal i bebygde områder skal holdes i ryddig og ordentlig stand. Kommunen kan forby lagring eller annen bruk av ubebygd areal, når det etter kommunen skjønn vil gjøre opphold eller ferdsel farlig, virke sterkt skjemmende eller være til vesentlig ulempe.

Publisert
12.05.2011
Sist endret
30.05.2011

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk