Gå til innhold Gå til søk

Garasje og carport

Oppføring av garasje/carport krever innsending av søknad og godkjenning av kommunen.

Garasjen skal ha et fasadeuttrykk som innebærer at den er tilpasset boligen i form, farge og materialbruk. Dette løses vanligvis ved at takvinkelen, fasadematerialet og fargen er identisk med boligen.

Viktige hensyn ved planlegging av garasje er: 

  • Grad av utnytting – hvor stort kan du bygge?
  • Tillatt møne- og gesimshøyde
  • Estetikk
  • Avstand til nabogrense og vei - se egen veileder i venstre meny
  • Regulert byggegrense (vist som stiplet linje på reguleringsplanen)
  • Brannsikkerhet
  • Konstruksjonssikkerhet (Tak, avstivning av yttervegger o.l)
  • Fundamentering

Er du usikker på hvordan du skal ivareta kravene, må du ta kontakt med en fagperson eller foretak.

Sjekk reguleringsplanen for hva som gjelder for din eiendom før du setter i gang med planlegging av ditt tiltak. Reguleringsplan finner du på våre kartsider.  Ta gjerne kontakt med vår servicetorgvakt for veiledning.

Hva kan du søke om selv?
Oppføring av frittliggende garasje hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70 m², plassert 4 meter fra eiendomsgrensen, jf. byggesaksforskriften § 3- 1. Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller. Kjelleren kan ikke inneholde oppholdsrom og må ha himling mindre enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bygget kan ha loft dersom det har bruksareal på mindre enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal. Bruksareal på loft skal medregnes i det totale bruksarealet.

 Garasje som tilbygg til boligen når verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m². Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.

Når må du ha ansvarlige foretak?

For andre garasjer må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søknad til kommunen, prosjektering og utførelse. Slike tiltak omsøkes etter plan- og bygningslovens § 20- 1. Tiltaket skal prosjekteres for å vise at tiltaket tilfredsstiller alle krav i plan- og bygningsloven med forskrifter.

 

Bygget kan ikke tas i bruk før det er gitt brukstillatelse eller ferdigattest.

Publisert
28.11.2007
Sist endret
30.05.2011

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk