Gå til innhold Gå til søk

Støttemur/forstøtningsmur

Mindre forstøtningsmurer kan du sette opp selv uten søknad, dette gjelder imidlertid bare noen få type saker.

Støttemur som ikke er unntatt, krever at muren oppføres og omsøkt av profesjonelt foretak.

Saker unntatt søknadsplikt – du kan bare sette støttemuren opp:

Dette gjelder hvis du ønsker en mindre støttemur

  • med høyde inntil 1 m høyde og avstand minst 2 m til nabogrense, eller
  • med høyde inntil 1,5 m og minst 4 m til nabogrense,

Muren skal ikke hindre frisikt til vei. 

Saker som ikke er fritatt søknadsplikt krever at søknad må altså sendes inn av profesjonelt foretak.

Dette gjelder for alle andre støttemurer enn de som er unntatt søknadsplikt ovenfor. For slike støttemurer må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for oppføring og omsøking av støttemuren din etter plan- og bygningsloven § 20-1.

Sjekk derfor om støttemuren din er søknadspliktig, for å være sikker på at du ikke setter opp en ulovlig støttemur.

Sikring

Det kan være nødvendig å montere sikringstiltak som gjerde eller annen innretning på topp av forstøtningsmur for å hindre fallulykker. 

Ikke til skade eller ulempe

Muren skal ikke være til skade eller ulempe for naboeiendommer og omgivelser og f.eks heller ikke bidra til utglidninger, ras eller sig av vann.

Estetiske hensyn

I utformingen og plasseringen skal det tas estetiske hensyn slik at muren i tillegg til å være funksjonell og sikker også gir et tiltalende preg på eiendommen.

Ansvar

Tiltakshaver og den ansvarlige for byggearbeidene er ansvarlig for skader på kabler (telefon og strøm) og ledninger (vann- og avløp)i bakken. For informasjon om kabler eller ledninger, ring Gravemeldingstjenesten på tlf. 09146. Dersom forstøtningsmuren skal bygges over ledninger, må det innhentes tillatelse fra eier av anlegget. Der ledningene eies av kommunen, kontaktes kommunalteknisk avdeling.

Les mer om gravemelding.

Publisert
28.11.2007
Sist endret
30.05.2011

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk