Gå til innhold Gå til søk

500 år siden reformasjonen

Søndag 5. mars kan du høre Gudmund Bakke holde foredrag om 1500-tallets kirkeliv på Ringerike. Dette i anledning at det er 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95 teser på kirkedøra i Wittenberg.

Madonna med barnet

I samarbeid med Ringerike kirkeakademi har vi gleden av å invitere til foredrag  ved Gudmund Bakke.  Tema for foredraget er "500 år siden reformasjonen. Hva vet vi om 1500-tallets kirkeliv på Ringerike?" Bakke vil med utgangspunkt i prestelister, tingbøker, bispevisitaser og kirkenes historie, prøve å gi et bilde av lokalt hverdags- og kirkeliv i et kildefattig og mørkt århundre. Hva vet vi om den katolske kirken på Ringerike og Jevnaker i denne brytningstiden i landets historie? Hvordan tok folket imot det nye, hva skjedde med gamle krusifikser og helgenbilder, hva vet vi om prestene og kirkebyggene? Vi får blant mye annet høre om en katolsk Norderhov-prest som trosset påbudet om sølibat og avlet sju barn med sin «nøglepige».

Foto: Madonna med barnet i Bønsnes kirke fra ca 1250, Hole bygdearkiv.

Gudmund BakkeGudmund Bakke er fra Åsbygda. Han er utdannet cand. philol. med historie hovedfag, og er forfatter av Holes nye bygdebokverk i seks bind. Han har tidligere skrevet skolehistorie for Vang og Åsbygda skoler, historien om Vågårds-gruppa 1944-45, flere gårds- og slektshistorier, og en rekke lokalhistoriske artikler i heftet Ringerike.

Velkommen til historisk foredrag i Ringerike bibliotek. Inngang kr 100,- . Enkel servering.

 

Publisert
25.02.2017
Sist endret
26.06.2017

Kontakt biblioteketsend siden som epost Tips noen om denne siden
                                 
Google
Tilpasset søk