Gå til innhold Gå til søk

Møt Karsten Alnæs i biblioteket lørdag

Den allsidige og produktive forfatteren Karsten Alnæs gjester Ringerike bibliotek lørdag 3. desember kl 12.15

Sist Karsten Alnæs gjestet Ringerike bibliotek fortalte han om sin oppvekst i Hønefoss, som var et viktig bakteppet for barndomsskildringen "Bakenfor alle farger".

Grevens tidI år har han et helt annet tema for sin bok "Grevens tid"  som kom ut i høst.  Her skildrer han den første delen av livet til grev Herman Wedel Jarlsberg, en av de mest toneangivende Eidsvollmennene i 1814.

Romanen følger grevens usedvanlige og spenningsfylte liv og skildrer samtidig en dramatisk tid i Norge med nødsår, opprør, blokader, kriger og det politiske spillet i årene før 1814. "Grevens tid" bygger på brev, skriv, dagbøker, protokoller og beretninger. Historien er farget av Karsten Alnæs' innlevelse og fantasi der kildene tier.

Her kan vi forvente et forrykende foredrag om en person som fikk spille en sentral rolle i den dramatiske kampen om Norges selvstendighet i første halvdel av 1800-tallet.

Publisert
02.12.2011
Sist endret
01.02.2012

Kontakt biblioteketsend siden som epost Tips noen om denne siden
                                 
Google
Tilpasset søk