Gå til innhold Gå til søk

Å starte egen familiebarnehage

I Ringerike kommune er det 8 private familiebarnehager. Noen har barn fra 0-6 år, noen fra 0-3 år. Noen har doble grupper, det vil si opp til 8-10 barn, og andre har en gruppe, med opptil 5 barn.

            

Familiebarnehagens kjennetegn er:

  • Driften foregår i små barnegrupper i private hjem.
  • Det daglige arbeidet utføres vanligvis av en assistent med veiledning av en førskolelærer.
  • En voksen kan ha ansvar for inntil fem barn avhengig av barnas alder. Det kan opprettes dobbel gruppe med inntil 10 barn.
  • Kommunen har ansvaret for godkjenning og tilsyn med familiebarnehagene.

Familiebarnehagene har egne vedtekter og årsplan som den enkelte familiebarnehage lager selv.

Familiebarnehagene i Ringerike har dannet et nettverk der de møtes og samarbeider om ulike  tema og utveksler erfaring. Det opplever de som nyttig.

Hvis man ønsker å drive familiebarnehage, men synes det er tøft å starte opp alene, kan man ta kontakt med kommunen og høre om det er mulig å være en underavdeling under en allerede etablert familiebarnehage.  Kommunen kan videreformidle kontakt, og være behjelpelig med nødvendige søknadspapir.

Søkandsskjema for oppstart av familiebarnehage finner du her

Informasjonsskriv fra kommunen om oppstart av familiebarnehage finner du her

Sjekkliste for sikkerhet for inne- og uteområde finner du her

En familiebarnehage er en pedagogisk virksomhet som krever godkjenning fra flere ulike lovverk og forskrifter:

  • Lov om barnehager med forskrifter.
  • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
  • Plan og bygningsloven hvis søknad om dobbel gruppe.

 Mer informasjon om hvordan starte familiebarnehage finner du på nettstedet

www.etablerebarnehage.no 

 

Publisert
03.03.2009
Sist endret
17.09.2012

Kontakt oss


Servicetorget -
svarer på generelle barnehagespørsmål
Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no

Besøksadresse:
Osloveien 1, Hønefoss 

Kommunalsjef Barn og unge 
Marianne Mortensen  

Barnehagerådgiver
Lars Erik Braaten
Tlf.  970 45 934send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk