Gå til innhold Gå til søk

Priser og søskenmoderasjon

Makspris for barnehageplasser
Det er fra nasjonalt hold innført makspris for barnehageplass i alle barnehager, både private og kommunale. Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende makspris.

Fullstendig prisliste finnes her.

Søskenmoderasjon
Det tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn. 

Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Søskenmoderasjon gjelder for alle barnehager, både kommunale og private.

Kostpris
Kostpris kommer i tillegg til oppholdsbetalingen og varierer mellom barnehagene avhengig av hva slags måltid barnehagene tilbyr.

Redusert foreldrebetaling
Familier med samlet bruttoinntekt lavere enn kr. 500.500,- kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Mer informasjon om ordningen samt søknadsskjema finnes her.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer
Det kan søkes om 20 timer pr. uke gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer i barnehage. Ordningen gjelder for husholdninger med samlet inntekt under 450.000 kroner pr år.

 Mer informasjon om ordningen samt søknadsskjema finnes her.

Publisert
17.09.2012
Sist endret
15.08.2017

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Servicetorget
Tlf 32 11 74 00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk