Gå til innhold Gå til søk

Veileder - vold i nære relasjoner

Den som blir utsatt for vold i nære relasjoner, har behov for og rett til hjelp fra tjenesteapparatet. Ofte er behovene for hjelp sammensatte, og flere ulike tjenester må involveres. I dag opplever mange voldsutsatte å bli kasteballer mellom ulike hjelpere og tjenester. Dette er en unødvendig belastning for voldsutsatte og dårlig ressursutnyttelse.

En arbeidsgruppe med fagpersoner fra ulike enheter i kommunen har jobbet frem en veileder for ansatte som i sitt arbeid møter mennesker som kan være utsatt for vold i nære relasjoner.

Veilederen er ment som et praktisk verktøy med beskrivelser av tjenesteområdenes eksisterende tilbud, roller og ansvar, med definisjoner, formelle bestemmelser og rutiner, og oversikt over samhandlingsarenaer. 

Last ned veilederen her. 

Du kan også lese den som e-bok: 

 

Publisert
26.07.2016
Sist endret
26.07.2016

Kontakt oss


Servicetorget -
svarer på generelle barnehagespørsmål
Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no

Besøksadresse:
Osloveien 1, Hønefoss 

Kommunalsjef Barn og unge 
Marianne Mortensen  

Barnehagerådgiver
Lars Erik Braaten
Tlf.  970 45 934send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk