Gå til innhold Gå til søk

Redusert betaling i barnehage

1. mai 2015 ble det innført nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen. Fra 1. august 2015 kan det søkes om gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer i barnehage.

Søknadsskjema finnes her. Husk vedlegg!

Redusert foreldrebetaling

Maksimumsprisen for en heltids barnehageplass er kr 2.730,- pr. måned (for bruttoinntekter over kr 500.500,-).

Familier med samlet bruttoinntekt lavere enn kr. 500.500,- kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. 

  • Det betales for 11 måneder i året.
  • Kostpenger kommer i tillegg og fastsettes av den enkelte barnehage.
  • Det er husholdningens bruttoinntekt som legges til grunn.

Ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen gjelder fra 1. mai 2015. 

Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Forskriften ble vedtatt endret av Stortinget 17. april 2015. Les mer om vedtaket på Utdanningsdirektoratets nettside.

Les mer på vår side med "Spørsmål og svar om ordningen"

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3- 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Husholdninger med samlet inntekt under 450.000 pr år kan søke.

Søknadsfrist: 1. juni

Søknadsskjema finnes her. Husk vedlegg!

Les mer om moderasjonordninger - foreldrebetaling på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Trenger du hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet, ta kontakt med servicetorget. 

Publisert
30.04.2015
Sist endret
15.08.2017

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss


Servicetorget -
svarer på generelle barnehagespørsmål
Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no

Besøksadresse:
Osloveien 1, Hønefoss 

Kommunalsjef Barn og unge 
Marianne Mortensen  

Barnehagerådgiver
Lars Erik Braaten
Tlf.  970 45 934send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk