Gå til innhold Gå til søk

Priser og søskenmoderasjon

Makspris for barnehageplasser
Det er fra nasjonalt hold innført makspris for barnehageplass i alle barnehager, både private og kommunale. Ringerike kommune følger den til enhver tid gjeldende makspris.

Fullstendig prisliste finnes her.

Søskenmoderasjon
Det tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn. 

Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Søskenmoderasjon gjelder for alle barnehager, både kommunale og private.

Kostpris
Kostpris kommer i tillegg til oppholdsbetalingen og varierer mellom barnehagene avhengig av hva slags måltid barnehagene tilbyr.

Redusert foreldrebetaling
Familier med samlet bruttoinntekt lavere enn kr. 500.500,- kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Mer informasjon om ordningen samt søknadsskjema finnes her.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer
Det kan søkes om 20 timer pr. uke gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer i barnehage. Ordningen gjelder for husholdninger med samlet inntekt under 450.000 kroner pr år.

 Mer informasjon om ordningen samt søknadsskjema finnes her.

Publisert
07.01.2013
Sist endret
07.01.2013

Les mer

Kontakt oss


Servicetorget -
svarer på generelle barnehagespørsmål
Tlf. 32 11 74 00

E-post: servicetorget
@ringerike.kommune.no

Besøksadresse:
Osloveien 1, Hønefoss 

Kommunalsjef Barn og unge 
Marianne Mortensen  

Barnehagerådgiver
Lars Erik Braaten
Tlf.  970 45 934send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk